KindVerbindt

Praktijk voor specialistische GGZ, behandeling en begeleiding, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychosociale therapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, verlies en rouw, trauma en hechtingsproblematieken, complexe scheidingen, jeugd en opvoedhulp.

KindVerbindt voelt de verbinding tussen ouder(s) en kind en maakt groei en ontwikkeling mogelijk!

Naam Monique van Hattum
Straat Prins Bernhardstraat 9
Plaats Drunen
Postcode 5151VA
Telefoon 0623520196
Email zorgadministratie@kindverbindt.nl
AGB 94059174
Website www.kindverbindt.nl

Wij bieden therapie, behandeling en begeleiding van jeugdigen, gezin en het netwerk op maat gericht op een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van een ieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen, en met respect voor elkaar. De therapieën, behandeling en begeleiding zijn gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Wij bouwen verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandig opgroei en opvoedklimaat. Waarbij we bij ouders bewustwording willen creëren en heling in hun hulpvragen.
Wanneer zorg nodig is die niet aan een jeugdige gegeven kan worden, zal zullen wij ons inzetten om de jeugdige te begeleiden naar passende zorg. Onze jeugdigen kunnen rekenen op een individuele aanpak.

Onze praktijk biedt veiligheid, structuur en stabiliteit, wij zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de jeugdigen om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch, ervaringsgericht en creëren van bewustwording. Dit wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen van therapie, stijlen, denk- en werkvormen of motieven te versmelten, altijd in het belang van de jeugdige. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de jeugdige. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

Visie KindVerbindt
KindVerbindt werkt vanuit haar visie die aansluit bij het systeem, de omgeving waarbinnen je leeft, de beste effecten geeft. Onze missie is om het gezinssysteem, daar waar je vandaan komt, op een gezonde manier met elkaar te blijven verbinden.

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
JOH Behandeling Meer dan 2 maanden
JOH Begeleiding Meer dan 2 maanden
GHZ Behandeling Meer dan 2 maanden
GHZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
Verzorging Meer dan 2 maanden
Vaktherapie Meer dan 2 maanden
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
GGZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Verzorging
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSM GGZ Specialistisch – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €104,36
54MCM Medicatiecontrole – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €155,24
54VKM Vaktherapie – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €75,70
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 54GSM
Product GGZ Specialistisch – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €104,36
Product code 54MCM
Product Medicatiecontrole – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €155,24
Product code 54VKM
Product Vaktherapie – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €75,70
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00