Koraal

Koraal biedt jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen. We onderscheiden twee groepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek. En kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. Gezinnen worden nauw bij de ondersteuning betrokken. Veelal gaat het om jeugdigen en hun gezinnen die met verschillende en complexe vragen bij Koraal Jeugdzorg terecht komen.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland gewoon goed. Zij groeien op in een stabiel gezin, hebben vriendjes en gaan naar school en sportclubs. Dat dit niet voor alle kinderen zo is, is helaas een feit. Er zijn ook jongeren en gezinnen die – soms tijdelijk, soms langer – een steun in de rug nodig hebben van professionals.

Professionals die hun werk met kennis en bevlogenheid doen, zoals bij Gastenhof, De La Salle, De Hondsberg en Maashorst . Vier instellingen die werken voor jongeren en jong volwassen met een ernstige problematiek, zoals autisme, gedragsproblemen en personlijkheids- of psychiatrische problemen. Onze expertise ligt op het gebied van observatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, verzorging en dagbesteding. Waar het kan, ondersteunen wij jongeren ambulant, dus in hun eigen omgeving. Soms is het noodzakelijk dat jongeren residentieel worden behandeld. Bij Koraal blijven we dat waar nodig doen.

Bij Koraal Jeugdzorg werken we voor jonge en jongvolwassen cliënten met ernstige en complexe ondersteuningsvragen, veelal gecombineerd met een gedragsproblematiek.

Het spreekt voor zich dat Koraal werkt met eigen medische en paramedische teams. Denk dan aan orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, sociaal psychiatrisch en orthopsychiatrisch verpleegkundigen, AVG-artsen, seksuoloog, pedagogisch medewerkers en therapeuten. Medewerkers die naast hun vakinhoudelijk deskundigheid ook de expertise hebben die noodzakelijk is om de juiste zorg en ondersteuning aan cliënten met een complexe problematiek te bieden.

Onze kennis en expertise houden we actueel door te participeren in onderzoeken en samen te werken met wetenschappers en collega-instellingen. Nieuwe ontwikkelingen bekijken we met veel interesse. Daarnaast is er veel onderzoeksexpertise aanwezig binnen Koraal en hebben wij onze kennis en expertise gebundeld en toegankelijk gemaakt in het Expertise Centrum.

Naam Aanmelding via Crossroads
Straat Valkstraat 14
Plaats Sittard
Postcode 6135GC
Telefoon 0135232828
Email jkolsters@koraalgroep.nl
AGB 66663101
Website www.koraal.nl

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
nvt Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet nvt €0,00
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code nvt
Product Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht
Productcategorie code 50
Productcategorie omschrijving Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Eenheid nvt
Tarief €0,00
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00