Levéo Groep. B.V.

De OpgroeiPraktijk

De OpgroeiPraktijk is een kleinschalige instelling voor Jeugd GGZ die al meer dan 30 jaar actief is in de regio Hart van Brabant. We bieden specialistische jeugdzorg in de vorm van psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen die in hun ontwikkeling vastlopen door de aanwezigheid van psychische problemen, klachten en/of (ontwikkelings-)stoornissen. Wij staan voor gedegen psychologische onderzoek (intelligentie, executief functioneren, sociaal-emotioneel, persoonlijkheid, systeem/opvoeding) en doelgerichte behandelingen met als doel het verminderen van de aanwezige klachten en bevorderen van de ontwikkeling. We zetten hiervoor verschillende behandelmethodes en zorgprogramma’s in ondersteund met eHealth.

Onze expertises:

  • Sociale problemen bijvoorbeeld ontstaan door de aanwezigheid van angst, autismespectrumstoornis, sociaal-emotionele moeilijkheden en hechtingsproblemen.
  • Emotie-regulatieproblemen zoals driftbuien, boosheid, agressie, somberheid, angst, dwang, trauma
  • Gedragsproblemen bijvoorbeeld conflicten (thuis, met leeftijdsgenoten, met leerkrachten), liegen, spijbelen, agressie en boosheid
  • Schoolverzuim en/of concentratie-, opstart- en planningsproblemen, mogelijk door de aanwezigheid van een aandachtstekortstoornis (ADHD)
  • Infant Mental Health (het jonge kind van 0 tot 5 jaar)

Wij maken gebruik van de volgende behandeling; (cognitieve) gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, Theraplay, groepsbehandelingen en psychomotore therapie.

De OpgroeiPraktijk werkt samen met zusterorganisaties CareHouse voor ontwikkelingsgerichte groeps- en individuele begeleiding. Samen vormen wij de Levéo Groep.

CareHouse

CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen t/m23 jaar en hun gezin. Dit doen wij vanuit verschillende leeftijdsgebonden ontwikkellijnen: At the Start (2-6 jaar), Kids at Home (6-12 jaar), Work it Out (13-18 jaar) en My Own Life (18-23 jaar). Daarnaast bieden wij ouderbegeleiding vanuit Family Care en begeleiding op school vanuit SkoolSupport. Onze cliënten hebben een ontwikkelingsbeperking zoals autisme, AD(H)D, licht verstandelijke beperking, emotie-regulatieproblemen en/of andere gedragsproblemen

Wij werken binnen iedere ontwikkellijn vanuit de door onszelf ontwikkelde Leuk-Leren methode gebaseerd op het sociaal competentiemodel en de systeemtheorie. Hierbij koppelen we ontwikkelingsgerichte begeleiding aan plezier en sluiten optimaal aan op interessegebieden van de jeugdige.

 

Naam Centraal Informatie- en Aanmeldpunt
Straat Hoefstraat 214
Plaats Tilburg
Postcode 5014NP
Telefoon 0881232660
Email ciap@leveo.nl
AGB 73731545
Website www.deopgroeipraktijk.nl en www.carehouse.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Dagbegeleiding B Meer dan 2 maanden
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
GGZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
JOH Begeleiding Meer dan 2 maanden
GHZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €82,07
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €85,09
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €82,07
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €85,09
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00