Mentaal Beter Cure

MENTAAL BETER CURE BV

Mentaal Beter Jong staat voor een innovatieve, proactieve en integrale benadering van jeugdhulp. Het kind en/of de jongere, diens directe netwerk en ook andere betrokkenen worden centraal gesteld in de benodigde aanpak en het beoogde resultaat (zo goed mogelijk opgroeien en – binnen de mogelijkheden – zich ontwikkelen tot duurzaam zelfredzame burgers). Het slaan van bruggen met jeugdzorg, wijkteams en andere betrokkenen zijn belangrijke speerpunten in de transformatie van Mentaal Beter professionals. Onze kernwaarden zijn:

  • Persoonlijk: persoonlijke zorg staat voorop, Mentaal Beter bekijkt altijd per situatie samen met de cliënt welke behandeling het beste past.
  • Duidelijk: van meet af aan duidelijkheid aan de cliënt, ouders en verwijzer over diagnose en behandelplan, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en hoelang de behandeling gaat duren.
  • Doelgericht: we werken aan haalbare doelen en concrete resultaten.
  • Samen: met de cliënt, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen streven wij naar optimaal functioneren, rekening houdend met beperkingen.
Naam Planbureau
Straat Generaal Smutslaan 202-208
Plaats Tilburg
Postcode 5021XE
Telefoon 0880330600
Email planbureaukj@mentaalbeter.nl
AGB 73732403
Website mentaalbeter.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 2 weken tot 1 maand

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
54VKR Vaktherapie – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €0,00
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 54VKR
Product Vaktherapie – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €0,00
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60