OnderwijsZorgTeam

OnderwijsZorgTeam

OnderwijsZorgTeam biedt binnen diagnostiek- en behandelcentrum Kizoom specialistische jeugdhulp in de Regio Hart van Brabant. Het team bestaat uit  BIG -geregistreerde regiebehandelaars, orthopedagogen, psychologen, gezinsbehandelaren en vaktherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater.

 

Doelgroep

OnderwijsZorgTeam behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en professionele zorg nodig hebben. Denk daarbij aan stemmingsproblemen (angst, dwang, neerslachtigheid), ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme en aanverwante stoornissen) gedragsproblemen (boos en opstandig gedrag, driftbuien, teruggetrokken en in zichzelf gekeerd gedrag) hechtingsproblemen en  gezinsproblemen (opvoedkundige problemen, echtscheiding en conflictscheiding). OnderwijsZorgTeam bedient een brede doelgroep, maar kan voor kinderen die crisisgevoelig of acuut suïcidaal zijn geen zorg bieden.

 

Werkwijze

Het kind en zijn systeem staan centraal bij OnderwijsZorgTeam. Zij bepalen met de regiebehandelaar en de behandelcoördinator wat de hulpvragen zijn en welk zorgaanbod daarbij past. Na de intake maken regiebehandelaar en behandelcoördinator met kind en ouders een plan van aanpak. Zo ontstaat een plan op maat, passend bij dit kind en dit gezin in deze context. OnderwijsZorgTeam volgt de Richtlijnen Jeugdhulp, werkt handelingsgericht en zoveel mogelijk evidence based, zowel in diagnostiek als in behandeling.

 

Kizoom

Zoals gezegd, werkt OnderwijsZorgTeam in diagnostiek- en behandelcentrum Kizoom, wat staat voor kindzorg op maat. Binnen Kizoom werken speltherapeuten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en sensorisch integratietherapeuten. Indien nodig, wordt de samenwerking gezocht, zodat een passend zorgaanbod gedaan kan worden. De financiering van de zorg wordt op de achtergrond geregeld middels een hoofd-/onderaannemerschapsconstructie of via de zorgverzekering. Door de goede onderlinge afspraken, hebben ouders en cliënten hier geen omkijken naar.

 

Behandelvormen

OnderwijsZorgTeam biedt in samenwerking met Kizoom een groot aantal behandelvormen. De behandelingen worden zoveel mogelijk integraal en systemisch aangeboden. Gedacht kan worden aan:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • Gezinsbehandeling
 • Psychomotorische therapie
 • Medicatiecontrole
 • Speltherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Sensorische integratietherapie

 

Onderwijs

Vanuit de systemische visie betrekt OnderwijsZorgTeam het onderwijs actief, uiteraard uitsluitend met toestemming van de gezaghebbenden. In overleg met kind, ouders en school wordt bekeken op welke manier de school onderdeel uit kan maken van het zorgtraject.

 

Crossroads

OnderwijsZorgTeam werkt samen met Crossroads. Bij hoogcomplexe problematiek wordt OnderwijsZorgTeam als onderaannemer ingezet.

 

Wachttijden (update: 20-02-2024)

De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek is ongeveer 10 tot 14 weken. Daarna is de wachttijd tot de eerste behandeling of het eerste onderzoek ongeveer 8 tot 12 weken. 

Naam Onderwijszorgteam
Straat Dr. Hub van Doorneweg 81
Plaats Tilburg
Postcode 5026 RB
Telefoon 0134600010
Email info@onderwijszorgteam.nl
AGB 94004202
Website www.onderwijszorgteam.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
54VKR Vaktherapie – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €81,71
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 54VKR
Product Vaktherapie – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €81,71
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00