Praktijk Gunst

Praktijk Gunst is een kleinschalige, huiselijke praktijk voor psychologische behandeling van kinderen, jongeren, adolescenten en hun ouders/opvoeders. Zij kunnen terecht voor (vermoedens van):
– AD(H)D,
– Autisme,
– Angsten,
– Depressie/somberheid,
– Sociale problemen,
– Snel boos worden,
– Lichamelijk onverklaarbare klachten (hoofdpijn/buikpijn),
– Zorgen over de identiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling,
– Opvoedingsproblemen en zorgen over de ouder-kind interactie.

Momenteel is er bij Praktijk Gunst GEEN wachtlijst! Er wordt na aanmelding naar gestreefd om binnen enkele dagen telefonisch contact op te nemen voor het inplannen van een intakegesprek.

Praktijk Gunst is laagdrempelig, tijdens de behandeling worden de kwaliteiten van de cliënt enerzijds benadrukt en anderzijds de minder sterke kanten versterkt/ontwikkeld. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en er wordt systeemgericht gewerkt (samenwerking met cliënt, gezin, school en eventuele andere belangrijke derden).

Behandelmethodieken die worden geboden zijn:

  • Psycho-educatie,
  • Cognitieve Gedragstherapie,
  • Speltherapie,
  • EMDR
  • Acceptance and Commitment Therapie
  • Ouderbegeleiding.
Naam Edris Gunst
Straat Sint Maartensloop 6
Plaats Tilburg
Postcode 5032CW
Telefoon 0133031831
Email info@praktijkgunst.nl
AGB 94063868
Website www.praktijkgunst.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSM GGZ Specialistisch – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €104,36
54MCM Medicatiecontrole – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €155,24
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 54GSM
Product GGZ Specialistisch – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €104,36
Product code 54MCM
Product Medicatiecontrole – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €155,24
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00