Pro6

Pro6 is een ervaren jeugdhulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt. Onze kracht ligt in het systemisch werken waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen, de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-generalist, Relatietherapeuten, Psychologen, Orthopedagogen, Kindbehartigers, Gezinsbehandelaren, Ambulant begeleiders en een EMDR-therapeut. Tevens werken wij nauw samen met  een psychiater. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving, die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.

Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling – begeleiding die het beste bij jullie huidige situatie aansluit. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

Naam Walter Laurijssen
Straat Weilustlaan 441
Plaats Breda
Postcode 4818 TL
Telefoon 0762015480
Email info@pro6online.com
AGB 98103208
Website www.pro6online.com

Voor inhoudelijke vragen over ons behandel- en begeleidingsaanbod kunt u contact opnemen met:
Walter Laurijssen | 06-55197115 | Walter@pro6online.com

Voor vragen over de aanmelding en intake kunt u contact opnemen met:
Jet Diepstraten | 06-21818973 | Jet@pro6online.com

Wachttijden

Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €85,09
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €85,09
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00