Reinier van Arkel

HERLAARHOF KINDER EN JEUGDPSYCHIATRIE, ONDERDEEL VAN STICHTING REINIER VAN ARKEL
Herlaarhof, kinder- en jeugdpsychiatrie
Herlaarhof biedt specialistische ggz-zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen met de meest ernstige psychische aandoeningen,
die stagneren in hun ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis.

Herlaarhof biedt 2de en 3de lijns specialistische zorg in een breed verzorgingsgebied in geheel Brabant. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Je vindt ons in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss en Zaltbommel. Herlaarhof werkt nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin o.a. door het bieden van consultatie en advies.

We bieden poliklinische zorg (waar men ook terecht kan voor OZAPP, FACT en de module dagbehandeling). Voor de behandeling van trauma’s en klinische zorg heeft Herlaarhof een bovenregionale functie. Ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische aandoeningen kunnen bij ons terecht.

Vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt zeer nauw samengewerkt met Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs.

Herlaarhof, jeugdhulpverlening
Naast specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie biedt Herlaarhof jeugdhulpverlening aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders waarbij de opvoeding niet als vanzelfsprekend verloopt. Herlaarhof jeugdhulpverlening biedt deze hulp in de thuissituatie (ambulante gezinsbegeleiding) en ook wanneer het thuis wonen even niet meer lukt (verblijf). Herlaarhof jeugdhulpverlening heeft locaties in Den Bosch en Waalwijk.

Naam Aanmelddienst
Straat Boxtelseweg 32
Plaats Vught
Postcode 5261 NE
Telefoon 0736585333
Email ach@reiniervanarkel.nl
AGB 06291016
Website www.herlaarhof.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Hoog specialistisch Onbekend
Deelproduct GGZ Hoog specialistisch
Wachttijd Onbekend

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GHR GGZ Hoog specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €133,61
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
nvt Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet nvt €0,00
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 54GHR
Product GGZ Hoog specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €133,61
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code nvt
Product Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht
Productcategorie code 50
Productcategorie omschrijving Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Eenheid nvt
Tarief €0,00
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00