Stichting Buitengewoon Leren & Werken – Prins Heerlijk

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (16-27) met ernstige leerproblemen. Deze leerproblemen hebben hun oorzaak in een licht of matig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme, en/ of psychische problematiek.

We bieden ontwikkelingsgerichte dagbesteding (in de horeca, in de zorg en dienstverlening en in de detailhandel), begeleiding, diagnostiek en kortdurende behandeling.  De dagbesteding en begeleiding bij Prins Heerlijk is geschikt voor kwetsbare jeugd vanaf 16 jaar. Jongeren krijgen bij Prins Heerlijk een integraal week-vullend traject aangeboden waarin ‘leren’, ‘werken’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ gecombineerd worden.

Flankerend aan de begeleiding en dagbesteding bieden we de mogelijkheid tot individuele leerwerktrajecten, jobcoaching en Speciaal MBO onderwijs, waarmee er een mogelijkheid is tot het behalen van een mbo niveau 1 of 2 diploma (startkwalificatie) via onze methode ‘Speciaal MBO in bedrijf’.

Prins Heerlijk heeft 5 dagbestedingslocaties/leerwerkbedrijven in Tilburg en Ulvenhout. In samenwerking met woonzorgcentra en kinderopvangcentra biedt Prins Heerlijk ook (dagbestedings)trajecten in de zorg.

Zowel het instrumentarium voor diagnostiek als het (kortdurend) behandelaanbod is passend gemaakt voor jongeren met een verstandelijke beperking (LVB).

Naam Team Intake: Wieke Peters, Jeffrey Sidorow, Bart Plasmans, Jan Roeffen
Straat Dr. Paul Janssenweg 171
Plaats Tilburg
Postcode 5026RH
Telefoon 0137440152
Email intake@prinsheerlijk.nl
AGB 73732726
Website www.prinsheerlijk.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Dagbegeleiding A 2 weken tot 1 maand
Dagbegeleiding B 2 weken tot 1 maand
GGZ Specialistisch 2 weken tot 1 maand
GGZ Begeleiding 2 weken tot 1 maand
GHZ Behandeling 2 weken tot 1 maand
GHZ Begeleiding 2 weken tot 1 maand
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45GHR GHZ Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €90,88
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €85,09
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 45GHR
Product GHZ Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €90,88
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €85,09
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00