Stichting de As

Aanmeldprocedure

Aanmelden voor begeleiding of behandeling bij Stichting de As, is alleen mogelijk via deze website met een verwijzing van de huisarts, het wijkteam, een gecertificeerde instelling of het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Meer informatie over uw wijkteam of CJG is te vinden op de website van uw gemeente. Indien u vragen heeft over begeleiding of behandeling bij Stichting de As kunt u altijd telefonisch contact opnemen.

LET OP: Beperkte aanmelding mogelijk

Veelvoorkomende hulpvragen

Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen en onze wachttijden acceptabel te houden, zijn wij genoodzaakt om een behandelstop aan te houden voor behandeling van veelvoorkomende hulpvragen. Aanmeldingen van veelvoorkomende hulpvragen waarvoor specialistische behandeling nodig is, kunnen wij nu nog niet oppakken.

Mocht -na aanmelding en eventuele kennismaking- blijken dat behandeling nodig is, dan denken wij mee met het cliënt/gezin en/of verwijzer over een passend alternatief zoals we dat de afgelopen maanden ook hebben gedaan.

 Begeleiding van veelvoorkomende hulpvragen kunnen wij in de meeste regio’s weer oppakken, met uitzondering van de regio Heusden, Loon op Zand, Dongen en Waalwijk. In deze regio is het nog niet mogelijk om begeleidingsvragen weer op te pakken.

Andere aanbieders van ambulante jeugdzorg, segment 4. in de regio Hart van Brabant zijn te vinden op https://www.wegwijzerhvb.nl/

Andere aanbieders van ambulante jeugdzorg in de regio West Brabant Oost zijn te vinden op https://regiowbo.nl/kies-je-zorg/

Behandeling hoogcomplexe jeugdzorg

Aanvragen voor behandeling hoogcomplexe jeugdzorg in de regio Hart van Brabant nemen wij wel in behandeling. Hiervoor kan door een verwijzer een verwijzing gedaan worden op de website van Crossroads: https://www.zorgcombinatiecrossroads.nl/aanmelden/.

Ook aanmeldingen voor dagbehandeling Breda worden in behandeling genomen. Aanmelden voor dagbehandeling Breda kan via onderstaand aanmeldformulier.

Helpt bovenstaande informatie je niet verder of heb je een specifieke vraag? Stuur dan een e-mail naar fvangeren@stichtingdeas.nl met je contactgegevens. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

LET OP: wij nemen GEEN nieuwe WMO aanmeldingen aan.
Klik hier voor alle wachttijden

Algemene informatie Stichting de As 

Stichting de As biedt (hoog)specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen om hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Vanuit locaties in Goirle, Breda en Waalwijk bieden wij begeleiding en behandeling. Door vraaggericht te werken kan begeleiding en behandeling ingeperkt worden. We gaan uit van van kansen en mogelijkheden, waardoor problemen ondergeschikt worden. Door samen een plan te maken, heeft dit plan levensvatbaarheid en start verandering. Mensen met autisme kunnen prima zelf aangeven wat ze wensen en nodig hebben. Wij coachen de cliënt en diens systeem in het vinden van praktische oplossingen die nu functioneel zijn én toepasbaar voor de toekomst.

Dagbehandeling

Naast ambulant werk biedt Stichting de As ook zorg vanuit locaties in Goirle, Breda en Waalwijk. De zorg die we bieden bestaat uit begeleiding, training, therapie en behandeling. Zo bieden we ook dagbehandeling op onze locaties in Breda en Goirle aan jongeren die (dreigen) uit te vallen in het onderwijs. Dit is een plek waar de kinderen en jongeren mogen zijn wie ze zijn. Ze kunnen op ontdekkingstocht met de coaches naar hun talenten en hoe deze te benutten. Ook is het een plek waar aan de benodigde competenties gewerkt wordt om terugkeer naar onderwijs zo snel mogelijk te realiseren.

Anderen accepteren zoals ze zijn, verbinden, contact maken en tot zelfreflectie komen, daar gaan de jongeren op een creatieve manier mee aan de slag. We maken hierbij gebruik van de talenten en passies van de kinderen en jongeren. Samen met ouders, school en betrokken hulpverleners kijken we naar hoe we de ontwikkeling zullen begeleiden.

Naam Frans Molkenboer
Straat Nieuwkerksedijk 21A
Plaats Goirle
Postcode 5051HS
Telefoon 0137509067
Email info@stichtingdeas.nl
AGB 94065521
Website stichtingdeas.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
GGZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
JOH Behandeling Meer dan 2 maanden
JOH Begeleiding Meer dan 2 maanden
GHZ Behandeling Meer dan 2 maanden
GHZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
Vaktherapie Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Meer dan 2 maanden

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54VKR Vaktherapie – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €81,71
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
45GHR GHZ Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €90,88
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €82,07
Product code 54VKR
Product Vaktherapie – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €81,71
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 45GHR
Product GHZ Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €90,88
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €82,07