Stichting de As

Stichting de As biedt (hoog)specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen om hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Vanuit locaties in Goirle, Breda en Waalwijk bieden wij begeleiding en behandeling. Door vraaggericht te werken kan begeleiding en behandeling ingeperkt worden. We gaan uit van van kansen en mogelijkheden, waardoor problemen ondergeschikt worden. Door samen een plan te maken, heeft dit plan levensvatbaarheid en start verandering. Mensen met autisme kunnen prima zelf aangeven wat ze wensen en nodig hebben. Wij coachen de cliënt en diens systeem in het vinden van praktische oplossingen die nu functioneel zijn én toepasbaar voor de toekomst.

Dagbehandeling

Naast ambulant werk biedt Stichting de As ook zorg vanuit locaties in Goirle, Breda en Waalwijk. De zorg die we bieden bestaat uit begeleiding, training, therapie en behandeling. Zo bieden we ook dagbehandeling op onze locaties in Breda en Goirle aan jongeren die (dreigen) uit te vallen in het onderwijs. Dit is een plek waar de kinderen en jongeren mogen zijn wie ze zijn. Ze kunnen op ontdekkingstocht met de coaches naar hun talenten en hoe deze te benutten. Ook is het een plek waar aan de benodigde competenties gewerkt wordt om terugkeer naar onderwijs zo snel mogelijk te realiseren.

Anderen accepteren zoals ze zijn, verbinden, contact maken en tot zelfreflectie komen, daar gaan de jongeren op een creatieve manier mee aan de slag. We maken hierbij gebruik van de talenten en passies van de kinderen en jongeren. Samen met ouders, school en betrokken hulpverleners kijken we naar hoe we de ontwikkeling zullen begeleiden.

Naam Frans Molkenboer
Straat Nieuwkerksedijk 21A
Plaats Goirle
Postcode 5051HS
Telefoon 0137509067
Email info@stichtingdeas.nl
AGB 94065521
Website stichtingdeas.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
GGZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
JOH Behandeling Meer dan 2 maanden
JOH Begeleiding Meer dan 2 maanden
GHZ Behandeling Meer dan 2 maanden
GHZ Begeleiding Meer dan 2 maanden
Vaktherapie Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Meer dan 2 maanden

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €165,21
54VKR Vaktherapie – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €76,87
nvt Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet nvt €0,00
45GBR GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €70,75
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €165,21
Product code 54VKR
Product Vaktherapie – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €76,87
Product code nvt
Product Hoog specialistische Jeugdhulp -Taakgericht
Productcategorie code 50
Productcategorie omschrijving Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Eenheid nvt
Tarief €0,00
Product code 45GBR
Product GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €70,75