Stichting Oosterpoort

Stichting Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Daarmee brengen we dichterbij wat zo belangrijk is: een veilige, kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Wij gaan uit van de kracht van de mensen met wie we werken: jongeren en hun ouders zelf, hun omgeving, onze samenwerkingspartners en onze eigen professionals.

Met meer dan 300 professionals en 450 pleeggezinnen bieden wij specialistische jeugd- en opvoedhulp aan zo’n 2000 jongeren en hun gezinnen. Van noordoost Noord-Brabant en Rivierenland tot midden en zuidoost Noord-Brabant, maar ook in Rijk van Nijmegen en Noord-Limburg zijn wij actief. Dit doen we niet alleen, hiervoor werken we nauw samen met andere organisaties in de regio.

Naam Servicepunt Klanten en Teams
Straat Kamperfoeliestraat 60
Plaats Oss
Postcode 5342 CX
Telefoon 0412465300
Email info@oosterpoort.org
AGB 06291023
Website www.oosterpoort.org

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
44PN1 Pleegzorg Netwerk Voltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €53,55
44PN2 Pleegzorg Netwerk Deeltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €53,55
44PZ1 Pleegzorg Voltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €53,55
44PZ2 Pleegzorg Deeltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €53,55
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 44PN1
Product Pleegzorg Netwerk Voltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €53,55
Product code 44PN2
Product Pleegzorg Netwerk Deeltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €53,55
Product code 44PZ1
Product Pleegzorg Voltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €53,55
Product code 44PZ2
Product Pleegzorg Deeltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €53,55