Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan.

Iedere zorgboerderij is uniek en biedt warme, kleinschalige en professionele zorg aan kwetsbare doelgroepen. Op de zorgboerderij staat de deelnemer; zijn/haar mogelijkheden en vaardigheden zijn uitgangspunt voor de dagbesteding.

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt de kans zich te ontwikkelen en tot rust te komen in een veilige omgeving. Er wordt structuur in het leven en zin aan het bestaan geboden.

SZZ biedt arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, begeleiding, logeren (respijtzorg), opvang bij schooluitval, kleinschalig wonen.

Voor elke doelgroep is wel een zorgboerderij te vinden:

  • Mensen met geheugenproblematiek
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met een vorm van autisme (ASS)
  • Jongeren met gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek
  • Mensen met verslavingsproblematiek
  • Mensen met psychische problematiek
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Jongeren met een problematische thuissituatie of opvoedingsproblematiek
Naam Erik Dracht
Straat Altenweg 20a
Plaats Waalwijk
Postcode 5145PC
Telefoon 0736871023
Email erik@zorgboerenzuid.nl
AGB
Website www.zorgboerenzuid.nl

Wachttijden

Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €94,53
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42IVV Individueel vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €11,53
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42LVV Lopend vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €9,05
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €94,53
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42IVV
Product Individueel vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €11,53
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42LVV
Product Lopend vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €9,05