Vigere (Landelijk verbond Gezinshuizen C.O.B.V.)

Vigere zet zich in voor gezinnen en kinderen waarbij opvoeden niet vanzelf gaat. Wij bieden kinderen die niet thuis kunnen wonen – voor de kortere en langere termijn – een warme en veilige plek in een pleeggezin of in een gezinshuis. We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. Je kunt bij ons terecht met al je vragen over pleegzorg en gezinshuiszorg. Gezinshuiszorg wordt geboden door zelfstandige gezinshuizen welke aangesloten zijn bij Vigere als hoofdaannemer. De gezinshuizen zijn gehuisvest in Zeeland, Noord-Brabant, Holland-Rijnland, Midden-Ijssel/Veluwe en Twente.

Naam Aanmelddienst Vigere Jeugdzorg
Straat Lange Bedde 1
Plaats Breda
Postcode 4834AM
Telefoon 0851303952
Email aanmeldingen@vigere.nl
AGB 98104033
Website www.vigere.nl

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
44GZH Gezinshuis 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €177,23
44PN1 Pleegzorg Netwerk Voltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €50,38
44PN2 Pleegzorg Netwerk Deeltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €50,38
44PZ1 Pleegzorg Voltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €50,38
44PZ2 Pleegzorg Deeltijd 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €50,38
Product code 44GZH
Product Gezinshuis
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €177,23
Product code 44PN1
Product Pleegzorg Netwerk Voltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €50,38
Product code 44PN2
Product Pleegzorg Netwerk Deeltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €50,38
Product code 44PZ1
Product Pleegzorg Voltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €50,38
Product code 44PZ2
Product Pleegzorg Deeltijd
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €50,38