William Schrikker Stichting Gezinsvormen

Altijd een thuis
Onze organisatie is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Hiervoor bieden wij opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Naam Instroom & Bemiddeling
Straat Paasheuvelweg 9
Plaats Amsterdam
Postcode 1105 BE
Telefoon 0885260000
Email gezinsvormen@wsgv.nl
AGB 98099350
Website www.wsgv.nl

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
49B07 Overig: Begeleiding toeleiding gesloten jeugdzorg: outputgericht 49 Activiteiten in het preventief justitieel kader Euros's €1.064,40
48C02 LET: Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: outputgericht 48 Jeugdbescherming Stuks (output) €2.436,57
48C03 LET: Voogdij: outputgericht 48 Jeugdbescherming Stuks (output) €1.755,59
48C07 LET: Voorlopige Voogdij: outputgericht 48 Jeugdbescherming Stuks (output) €1.755,59
47A05 ITB-Harde kern: outputgericht 47 Jeugdreclassering Stuks (output) €1.751,16
Product code 49B07
Product Overig: Begeleiding toeleiding gesloten jeugdzorg: outputgericht
Productcategorie code 49
Productcategorie omschrijving Activiteiten in het preventief justitieel kader
Eenheid Euros's
Tarief €1.064,40
Product code 48C02
Product LET: Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: outputgericht
Productcategorie code 48
Productcategorie omschrijving Jeugdbescherming
Eenheid Stuks (output)
Tarief €2.436,57
Product code 48C03
Product LET: Voogdij: outputgericht
Productcategorie code 48
Productcategorie omschrijving Jeugdbescherming
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.755,59
Product code 48C07
Product LET: Voorlopige Voogdij: outputgericht
Productcategorie code 48
Productcategorie omschrijving Jeugdbescherming
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.755,59
Product code 47A05
Product ITB-Harde kern: outputgericht
Productcategorie code 47
Productcategorie omschrijving Jeugdreclassering
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.751,16