Regionaal Expertiseteam & Plaatsingscoördinator

Regionaal Expertiseteam & Plaatsingscoördinator

Regionaal Expertiseteam & Plaatsingscoördinator

Regionaal Expertiseteam

Het Regionaal Expertiseteam bestaat uit deskundigen die professionals van de toegang/het sociale wijkteam in de regio Hart van Brabant ondersteunt en adviseert bij complexe vragen op meerdere leefdomeinen. Het Regionaal Expertiseteam geeft de professional van de toegang/het sociaal wijkteam een onafhankelijk advies. Gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één contactpersoon. Het advies is niet bindend. De professional van de toegang/het sociale wijkteam geeft altijd het uiteindelijke advies.

Het Regionaal Expertiseteam bestaat uit specialisten op het gebied van:

 • psychiatrie 18- en 18+
 • (licht) verstandelijke beperking 18- en 18+
 • geriatrie
 • verslavingszorg
 • jeugdhulpverlening
 • onderwijs
 • arbeid
 • arts maatschappij en gezondheid (GGD)
 • gedragsdeskundige vanuit Veilig thuis
 • casemanager van het Zorg- en Veiligheidshuis
 • procesregisseur vanuit hulpverlening voor daklozen
   

Professionals van de toegang/het sociale wijkteam kunnen bij het Regionaal Expertiseteam terecht voor advies over:

 • De aard en zwaarte van de problematiek van persoon en/of gezin.
  • Bijvoorbeeld: vragen over aard en zwaarte van een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij een man van 28 jaar en welke invloed dit heeft op de te bereiken resultaten.
 • De in te zetten (verklarende) diagnostiek om problematiek te duiden.
  • Bijvoorbeeld: een jongen van 15 jaar valt uit op school, hoort stemmen in zijn hoofd, is teruggetrokken en zit niet lekker in zijn vel.
 • De volgorde of gelijktijdigheid van de aanpak van problemen.
  • Bijvoorbeeld: de afweging of het verstandig is om een moeder van 32 jaar met psychiatrische klachten dagbesteding aan te bieden, terwijl ook haar kind van 3 jaar thuis extra ondersteuning en structuur nodig heeft.
 • De meest gepaste interventie.
  • Bijvoorbeeld: een wijkverpleegkundige die gebeld wordt door de buren van een alleenstaande vrouw van 67 jaar die geïsoleerd leeft, een alcoholverslaving heeft en veel rookt. De buren maken zich zorgen om haar en hun eigen veiligheid.
 • Een onafhankelijk advies.
  • Bijvoorbeeld: bij verschil van inzicht tussen verschillende generalisten in de teams of tussen een generalist en een specialist uit de 2e lijn.
    

Bereikbaarheid

Het expertiseteam is elke werkdag tussen 9:00 en 13:00 bereikbaar op: 013-464 3262. Het expertiseteam is ook per mail bereikbaar via: expertiseteamhvb@tilburg.nl.

Wil je een casus inbrengen bij overleg? Iedere dinsdagmiddag is het mogelijk casussen te bespreken met de leden van het Regionaal Expertiseteam. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan telefonisch of per mail aan.

Uitlijning tekst
Links