Regionaal Expertiseteam

Het Regionaal Expertiseteam bestaat uit deskundigen die toegangsprofessionals in de regio Hart van Brabant ondersteunt en adviseert bij complexe vragen op meerdere leefdomeinen. Het Regionaal Expertiseteam geeft altijd een onafhankelijk advies. Gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één contactpersoon. Het advies is niet bindend. De toegangsprofessional geeft altijd het uiteindelijke advies.

 

Wie zitten in het Expertiseteam?

Het Regionaal Expertiseteam bestaat uit specialisten op het gebied van:

 • psychiatrie 18- en 18+
 • (licht) verstandelijke beperking 18- en 18+
 • geriatrie
 • verslavingszorg
 • jeugdhulpverlening
 • onderwijs
 • arbeid
 • arts maatschappij en gezondheid (GGD)
 • gedragsdeskundige vanuit Veilig thuis
 • casemanager van het Zorg- en Veiligheidshuis
 • procesregisseur vanuit hulpverlening voor daklozen

Waarvoor kun je bij het team terecht?

Het Regionaal Expertiseteam geeft je een onafhankelijk advies. Gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één coördinator. Het advies is niet bindend. Jij geeft altijd het uiteindelijke advies. Je kunt ook terecht voor ondersteuning bij complexe en ingewikkelde vragen. Deze ondersteuning kan ook bestaan uit het bijwonen van gesprekken met inwoners. Je kunt bij het Regionaal Expertiseteam terecht voor advies over:

 • De aard en zwaarte van de problematiek van persoon en/of gezin.
 • De in te zetten (verklarende) diagnostiek om problematiek te duiden.
 • De volgorde of gelijktijdigheid van de aanpak van problemen.
 • De meest gepaste interventie.
 • Een onafhankelijk advies bij een verschil van inzicht tussen collega’s in de teams of tussen een Toegangsprofessional en een specialist uit de 2e lijn.

Het Expertiseteam adviseert specifiek bij niet-gecontracteerde jeugdhulp en oordeelt of er sprake is van een uitzonderlijke situatie waardoor deze niet binnen het gecontracteerde aanbod kan worden afgehandeld. Ook adviseert het Expertiseteam in deze gevallen over de omvang van de zorg die ingezet kan/moet worden.

Bereikbaarheid

Bel 013-464 3262 (op werkdagen tussen 9:00 uur en 13:00 uur) of stuur een e-mail naar expertiseteamhvb@tilburg.nl.

Wil je een casus inbrengen bij overleg? Iedere dinsdagmiddag is het mogelijk casussen te bespreken met de leden van het Regionaal Expertiseteam.
Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan telefonisch of per mail aan.