acAcassdcSd

Wat houden de verschillende vormen van GGZ in?

GGZ Hoog specialistisch
 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Er is sprake van een enkelvoudige, complexe psychische/psychiatrische aandoening.
 • Diagnostiek kan een onderdeel van de behandeling zijn.
 • Behandeling is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag.
 • Netwerk van jeugdige wordt meegenomen.
 • Verschillende GGZ-deskundigen zijn betrokken.
 • Er is een Regiebehandelaar. Dit kan zijn: psychiater, klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-generalist of een Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
 • Alleen de Zorggroep Hart van Brabant levert momenteel GGZ Hoog specialistisch dit product.

 

GGZ Specialistisch
 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Er is sprake van een (complexe) psychische/psychiatrische aandoening.  De jeugdige wordt hierdoor zichtbaar belemmerd in het dagelijkse functioneren.
 • Behandeling is gericht op het voorkomen of beperken van de gevolgen van de problemen die de jeugdige/het gezin heeft.
 • Behandeling kan ook gericht zijn op het in gang zetten van een veranderings-, herstel-ontwikkelings- of acceptatieproces. Of hier een combinatie van.
 • Er worden concrete verbeterdoelen geformuleerd die op een gestructureerde en methodische manier worden ingezet in de behandeling.
 • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling. Dit kan zijn: psychiater, klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-generalist of een Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 

GGZ Begeleiding

 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Begeleiding is gericht op bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en/of opvoedondersteuning in het gezin/netwerk.
 • De activiteiten moeten de jeugdige of het gezin helpen om evenwicht te vinden en te behouden.
 • De jeugdige of gezin worden ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur ín en regie óver het persoonlijk leven.
 • Voorbeeld: het aanleren van vaardigheden en vasthouden van deze vaardigheden
 • De begeleiding is tijdelijk. Dus met een met begin- en einddatum. Het kan soms zijn dat de begeleiding langer nodig is. Bijvoorbeeld doordat de jeugdige nog veel moeten oefenen in de praktijk.
 • Is er sprake van een combinatie met andere ondersteuningsvormen? Dan wordt een regiebehandelaar ingezet.