Asendo

Asendo

Wie wij zijn

Profile left details

Asendo

Hoe....

  • Komt het dat mijn kind weinig vriendjes heeft?
  • Zorg ik ervoor dat mijn kind meer zelfvertrouwen krijgt?
  • Ga ik om met de boosheid van mijn kind?
  • Kan ik mijn kind beter begrijpen?
  • Ga ik om met het social media gebruik van mijn kind?

Zijn deze vragen voor jou herkenbaar? Opvoeden kan lastig zijn. Vooral als je te maken hebt met extra uitdagingen door bijvoorbeeld een kind met autisme, ADHD, gedragsproblemen of een angststoornis. Asendo kan helpen. Asendo maakt gezinnen sterker door te coachen of behandelen op de locatie van Asendo, in de thuissituatie, op school of bij een sportvereniging. Kortom, daar waar nodig. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Asendo.

Je kunt ook alvast een kijkje nemen in ons zorgaanbod: https://asendocare.nl/het-aanbod-van-asendo/

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Denise Blom
Straat
Eilenbergstraat 252
Plaats
Tilburg
Postcode
5011 EC
Tel.
013-7370166

Laatst behaalde resultaten

Ouders geven bij de aanmelding aan graag meer inzicht te willen krijgen in hun zoon Rick (10 jaar), zodat zij hem beter begrijpen en beter bij hem aan kunnen sluiten. Ouders geven aan dat ze niet goed weten hoe ze om kunnen gaan met de boosheid van Rick. Rick is al bekend met een diagnose in het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Tijdens de aanmeldfase heeft Asendo samen met het gezin het zorgaanbod bekeken en uiteindelijk besloten om een aantal elementen uit het zorgaanbod in te zetten.

Allereerst is er gestart met een stukje diagnostiek, om een concreet beeld te krijgen van de capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen van Rick. Aan de hand van de WISC-V-NL is er allereerst intelligentieonderzoek afgenomen. Hierna is er nog verder onderzoek gedaan naar specifieke executieve functies, zoals inhibitie en werkgeheugen. Aan de hand van aanvullende observaties in de klas en thuis is er uiteindelijk een onderzoeksrapportage geschreven. Uit dit diagnostisch onderzoek kwam naar voren dat Rick moeite heeft met het langdurig opslaan van (nieuwe) informatie in zijn werkgeheugen en daardoor lukt het hem bijvoorbeeld niet om bepaalde regels zich snel eigen te maken. Daarnaast blijkt dat Rick beperkte probleemoplossende vaardigheden heeft. Er wordt een advies aan ouders gegeven op basis van dit onderzoek.

Voor ouders is er gestart met een Oudercursus, namelijk psycho-educatie ASS. Met behulp van deze cursus hebben ouders inzicht gekregen in de informatieverwerking, kwaliteiten en valkuilen van Rick.

Aansluitend op deze Oudercursus is er behandeling ingezet voor ouders en Rick. Met behulp van Brainblocks is het brein van iemand met ASS inzichtelijk gemaakt en begrip gecreëerd.

Na het diagnostisch onderzoek, de OuderCursus en Brainblocks, is de ambulante begeleiding van Rick gestart. Met behulp van concrete adviezen is Rick samen met zijn begeleider in de thuissituatie gaan oefenen met het aanleren van oplossingsstrategieën bij een probleem. Gemerkt werd dat Rick steeds beter in staat was om een juiste strategie in te zetten bij een probleem en dat zijn boosheid hierdoor uiteindelijk verminderde.

Ouders geven aan hun zoon veel beter te begrijpen en benoemen dat ook zijn boosheid is afgenomen!

Als kind ben je voortdurend in ontwikkeling en op ontdekkingsreis naar je eigen Ik. Dit verloopt helaas niet voor elk kind zonder slag of stoot. Daarom kan
Asendo ondersteunen in deze zoektocht. Zodat je een beter beeld hebt van wie je bent en wat je kan!

Kernwaarden

Samenwerking
Deskundige professionals
Transparant
Resultaatgericht
Ambulant