Gehandicaptenzorg (GHZ)

Behandeling of begeleiding voor jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en de ondersteuning aan hun ouders en/of omgeving.

GHZ Behandeling

  • Voor jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en de ondersteuning aan hun ouders en/of omgeving.
  • De behandeling is gericht op het op gang brengen van veranderings-, herstel-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen.
  • De behandeling kan ook gericht zijn op het voorkomen van verergering. Bijvoorbeeld: het leren omgaan met (de gevolgen van) een beperking.
  • Behandeling vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar.

GHZ Begeleiding

  • Voor jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en de ondersteuning aan hun ouders en/of omgeving. Er is sprake van een beperking als de jeugdige niet kan voldoen aan wat gezien de leeftijd verwacht kan worden.
  • De begeleiding is gericht op behoud, compensatie, acceptatie of trainen van het functioneren. Hierdoor worden de mogelijkheden van de jeugdige in het dagelijkse leven vergroot.
  • De begeleiding kan daarnaast gericht zijn op de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s). Bijvoorbeeld: het bieden van veiligheid, het stimuleren van de sociale en affectieve ontwikkeling van het kind, gedragsregulatie, gezondheid en opleiding.
  • De hulp kan betrekking hebben op het aanleren en inslijpen van nieuwe vaardigheden en gedrag.
  • De begeleiding is tijdelijk. Dus met een met begin- en einddatum. Het kan soms zijn dat de begeleiding langer nodig is. Bijvoorbeeld doordat de jeugdige nog veel moeten oefenen in de praktijk.
  • De begeleiding wordt gegeven door HBO en HBO+ medewerkers. MBO4- medewerkers kunnen alleen ingezet worden onder supervisie/verantwoordelijkheid van een HBO-SKJ geregistreerde medewerker.