Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Hier betreft het hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek. Er zijn vier verschillende vormen:

 • GGZ Hoog Specialistisch | gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag
 • GGZ Specialistisch | gericht op het voorkomen of beperken van de gevolgen van de problemen die de jeugdige/het gezin heeft
 • GGZ Begeleiding | gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en/of opvoedondersteuning in het gezin/netwerk
 • Medicatiecontrole | begeleiding voor jeugdigen bij het gebruik van hun psychofarmaca

Hieronder lees je meer over alle vormen van GGZ-jeugdhulp.

Voor wie is GGZ Hoog Specialistisch?

 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Er is sprake van een enkelvoudige, complexe psychische/psychiatrische aandoening.
 • Diagnostiek kan een onderdeel van de behandeling zijn.
 • Behandeling is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag.
 • Netwerk van jeugdige wordt meegenomen.
 • Verschillende GGZ-deskundigen zijn betrokken.
 • Er is een Regiebehandelaar. Dit kan zijn: psychiater, klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-generalist of een Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
 • De aanbieders die de code 54GHR (Hoog specialistisch – reguliere aanbieder) leveren zijn: Zorggroep Hart van Brabant (samenwerkingsverband GGZ Breburg De Viersprong en Reinier van Arkel) en ikXs-zorg (samenwerkingsverband RIO Zorg, De Gezinsmanager, Tatoran en YOUZ Parnassia).

Voor wie is GGZ Specialistisch?

 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Er is sprake van een (complexe) psychische/psychiatrische aandoening.  De jeugdige wordt hierdoor zichtbaar belemmerd in het dagelijkse functioneren.
 • Behandeling is gericht op het voorkomen of beperken van de gevolgen van de problemen die de jeugdige/het gezin heeft.
 • Behandeling kan ook gericht zijn op het in gang zetten van een veranderings-, herstel-ontwikkelings- of acceptatieproces. Of hier een combinatie van.
 • Er worden concrete verbeterdoelen geformuleerd die op een gestructureerde en methodische manier worden ingezet in de behandeling.
 • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling. Dit kan zijn: psychiater, klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-generalist of een Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Voor wie is GGZ Begeleiding?

 • Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychische en psychiatrische problemen. Er is sprake van of een vermoeden van een stoornis die past in het DSM-5 handboek.
 • Begeleiding is gericht op bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en/of opvoedondersteuning in het gezin/netwerk.
 • De activiteiten moeten de jeugdige of het gezin helpen om evenwicht te vinden en te behouden.
 • De jeugdige of gezin worden ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur ín en regie óver het persoonlijk leven.
 • Voorbeeld: het aanleren van vaardigheden en vasthouden van deze vaardigheden
 • De begeleiding is tijdelijk. Dus met een met begin- en einddatum. Het kan soms zijn dat de begeleiding langer nodig is. Bijvoorbeeld doordat de jeugdige nog veel moeten oefenen in de praktijk.
 • Is er sprake van een combinatie met andere ondersteuningsvormen? Dan wordt een regiebehandelaar ingezet.

Medicatiecontrole

 • Begeleiding voor jeugdigen bij het gebruik van hun psychofarmaca (als zij hun behandeltraject hebben afgesloten). Het gaat om het controleren van de medicijnen en begeleiding bij wijzigingen in de medicatie. Bij de controles wordt bekeken of het voorgeschreven middel goed werkt en of er bijwerkingen zijn. Op basis hiervan kan de dosis of het middel aangepast worden. Voor jeugdigen (0-18 jaar) die hun behandeltraject hebben afgerond en de controle niet door de huisarts kan worden gedaan. In dit geval is de medicatiecontrole een op zichzelf staand onderdeel.
 • Er wordt geen maximum gesteld aan de duur en het volume voor medicatiecontrole. Het is aan de verwijzer en de zorgaanbieder om een juiste inschatting te maken en dit goed te onderbouwen. Toewijzingen via het medisch domein worden meegenomen in de steekproef ‘Toets medisch domein’ ter controle.
 • De medicatiecontrole kan niet als los onderdeel worden ingezet als de controle (of medicatie-instelling) onderdeel is van een behandeltraject binnen segment 4. Dan valt het namelijk onder de toegewezen uren behandeling (zie combinatieschema, deze producten kunnen ook niet gecombineerd worden). Bij overige productcodes dient de medicatiecontrole apart aangevraagd te worden onder de productcode 54MCM (micro aanbieder) of 54MCR (reguliere aanbieder).
 • De productcodes 54MCM en 54MCR worden in uren toegewezen en per minuut gedeclareerd. De medicatiecontrole dient aangevraagd te worden met frequentie: totaal duur beschikking. Dus bijvoorbeeld: volume: 5, eenheid: uren, frequentie: totaalduur beschikking.
 • De GGZ-aanbieder heeft een acceptatieplicht op dit terrein. Is de betreffende jeugdige niet in behandeling bij de aanbieder of is alleen medicatiecontrole nodig? Dan moet de aanbieder deze zorg leveren.