Vaktherapie

Vaktherapie heeft deze disciplines:

  • lichaamsgerichte therapie
  • beeldende therapie
  • muziektherapie
  • dramatherapie
  • speltherapie
  • psychomotorische therapie

Meer over vaktherapie

  • Vaktherapie heeft altijd een doel dat voorkomt uit de Jeugdwet.
  • Doel: het opheffen, verminderen, of accepteren van lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek en om terugval en hernieuwde klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Vaktherapie kan als alleenstaand traject worden geboden, maar ook als onderdeel van een uitgebreider hulpverleningstraject. Als het laatste het geval is, dan is vaktherapie onderdeel van één van eerdergenoemde hulpvormen en kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.
  • Trajecten vaktherapie bedragen maximaal 25 sessies en worden niet verlengd.