OAD

OAD is een voorziening op het snijvlak tussen Wmo en de Participatiewet: een combinatie van zorg en participatie. Het is de bedoeling dat inwoners die zich verder kunnen ontwikkelen (op wat voor wijze dan ook) hiervoor de ruimte krijgen binnen de voorziening OAD. Vaak zullen inwoners die in aanmerking komen voor OAD ook een beschikking hebben voor Wmo Begeleiding of Beschermd Wonen. Daarom is er aandacht voor een goede aansluiting op beide sporen. Het uitgangspunt is dat de doelen van de verschillende vormen van ondersteuning op elkaar zijn afgestemd.

Lees alles over de uitvoering van OAD >