Wmo Begeleiding

Deze producten vallen onder Wmo Begeleiding:

  • Begeleiding individueel en groepsgewijs. 
  • Dagopvang. Deze ondersteuning is alleen gericht op stabiliteit of mantelzorgontlasting.
  • Persoonlijke verzorging wanneer deze samenhangt met de behoefte aan begeleiding en niet valt onder de Zorgverzekeringswet.
  • Kortdurend verblijf. Dit is respijtzorg om de mantelzorger ontlasten die niet valt onder de Zorgverzekeringswet.
  • Vervoer naar dagopvang. Als de cliënt niet in staat is om zelfstandig vervoer te regelen naar zijn of haar dagopvang.

Al deze zorg wordt geleverd door een samenwerkingsverband van zorgaanbieders: Siem.

Wil je meer weten over het aanvraagproces Begeleiding? Bezoek het 5-Stappenplan Begeleiding >
Wil je meer weten over de uitvoeringsafspraken rondom Begeleiding? Bezoek de pagina over de uitvoeringsafspraken >