ECLG expertisecentrum leren & gedrag

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk en heeft als primaire doelstelling en ambitie om kinderen en jongvolwassenen, die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen, op een professionele en kwalitatief verantwoorde manier te ondersteunen en te begeleiden. Hierdoor kunnen deze kinderen zich sociaal-, emotioneel en educatief optimaal ontwikkelen waardoor zij beter tot hun recht komen in onze samenleving en een beter toekomstperspectief hebben met betrekking tot hun verdere school- en arbeidsloopbaan. Kinderen, jeugdigen en hun ouders kunnen voor onderzoek, behandeling of begeleiding terecht in een van onze 17 praktijken in Zuid- en Midden Nederland.

Wij zetten de expertise van onze gedragswetenschappers ook graag in ten behoeve van het onderwijs. Aanvullend aan onze Jeugd-GGZ ontwikkelen en verzorgen wij veel cursussen en trainingen voor leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis- en voortgezet onderwijs, om zodoende ook de expertise en kennis van onderwijsprofessionals op het gebied van Leren & Ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te vergroten.

Laat behaalde resultaten

Door kinderen, jeugdigen en hun ouders een beter inzicht te geven in de sterke en zwakke punten van cliënten ontstaat een beter inzicht en begrip voor de problematiek die speelt. Hierdoor zijn cliënten, in samenwerking met direct betrokken zoals ouders en school, beter in staat om met hun problemen om te gaan, te verminderen of op te lossen.

Kernwaarden

  • dyslexie
  • dyscalculie
  • intelligentieonderzoek
  • leerproblemen
  • gedragsproblemen
Naam Janneke Mooren
Straat Bijsterveldenlaan 5
Plaats Tilburg
Postcode 5045 ZZ
Telefoon 0858781170
Email j.mooren@eclg.nl
AGB 94060097
Website www.eclg.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Dyslexie Geen wachttijd
Deelproduct Dyslexie
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45ED1 Diagnostiek ED (traject) 45 Jeugdhulp ambulant Stuks (output) €1.088,21
45ED2 Behandeling ED per sessie 45 Jeugdhulp ambulant Stuks (inspanning) €105,81
45ED3 Extra behandeling ED per sessie 45 Jeugdhulp ambulant Stuks (inspanning) €105,81
Product code 45ED1
Product Diagnostiek ED (traject)
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.088,21
Product code 45ED2
Product Behandeling ED per sessie
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €105,81
Product code 45ED3
Product Extra behandeling ED per sessie
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €105,81