Overige jeugdhulp

Naast de zorg binnen de segmenten zijn er twee producten ingekocht in de regio die buiten de segmenten vallen:  Dyslexie en ADHD+. Klik op een van de twee onderwerpen voor meer informatie over de zorg en om te zien welke aanbieders gecontracteerd zijn.

Wat is Ernstige Dyslexie (ED) en voor wie is het?

Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie (ED) is onderdeel van de regionale inkoop Jeugdhulp. ED is voor diagnostiek en behandeling van Jeugdigen van 7 tot 13 jaar. Het gaat om Jeugdigen met lees- en spellingsproblemen, waarbij de klachten dermate ernstig en hardnekkig zijn dat specialistische ondersteuning en behandeling nodig is.

Wat is ADHD+ en voor wie is het?

GGZ-zorg door kinderartsen (ADHD+) is zorg voor jeugdigen met psychosociale problematiek. Het gaat hier met name om ADHD.

(Kinder)artsen vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling van ADHD. De diagnostiek vindt altijd multidisciplinair plaats. De arts werkt hierin samen met een kinder- en jeugdpsycholoog en/of psychiater. De kinderarts voert de behandeling uit.