Zelfstandigheid bevorderende woonvormen

Een woonvorm voor jeugdigen van 16-18 jaar, bij voorkeur in de wijk. Er wordt geoefend met zelfstanding wonen. Met begeleiding van (meerdere) professional(s).

Wat is een zelfstandigheid bevorderende woonvorm?

 • Woonvoorziening bij voorkeur in de wijk
 • Er is begeleiding van (meerdere) professional(s)
 • Er wordt geoefend met zelfstandig wonen.
 • De relatie met de ouders/gezin en sociale netwerk van de jeugdige is onderdeel van de hulp.
 • Er wordt begeleiding geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en het verantwoordelijkheid leren nemen in het leven van alledag.
 • Aandacht voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.

Bij de hulp is inbegrepen:

  • Begeleiding voor de Jeugdige als voor de Ouders/en of Sociale netwerk.
  • Naast de huisvesting wordt gezorgd voor de maaltijden en kosten die normaal gesproken samenhangen met het bieden van een woonomgeving.
  • Behandeling is niet inbegrepen.
  • De fysieke inzet is gemiddeld 6 uur per week per jeugdige voor kamertraining. En 11 uur per week per jeugdige voor fasehuis.

Voor wie is een zelfstandigheid bevorderende woonvorm?

 • Jeugdigen in de leeftijd van 16-18 jaar.
 • De jeugdige is nog onvoldoende in staat om zelfstandig te functioneren en kan na de (residentiële) jeugdhulp niet terug vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk.
 • De jeugdige heeft hierdoor een vergroot risico op thuisloosheid en andere problemen.
 • Vaak heeft de jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is hij/zij toe aan de volgende stap: wonen met begeleiding.
 • Deze stap is nodig om vaardigheden te ontwikkelen om op eigen benen te kunnen staan. De jeugdige is op termijn in staat om zelfstandig te wonen.
 • Zowel kamertraining als fasehuis zijn gericht op de stap naar zelfstandig wonen. Bij fasehuis is de begeleiding intensiever en de afstand tot zelfstandigheid groter.

Waar bestaat de begeleiding van de jeugdige bij zelfstandigheid bevorderende woonvorm uit?

 • De begeleiding is gericht op het in staat stellen van de jeugdige om op eigen kracht invulling te geven aan:
  • Dagelijks leven en regie (planning en uitvoering taken)
  • Fysieke en mentale gezondheid
  • Een daginvulling (school, werk, sport)
  • Zelfzorg (o.a. koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging)
  • Sociale zelfredzaamheid (oplossingsvaardigheden en communicatie)
  • Opbouwen of behouden van Sociale netwerk
  • Financiële zelfredzaamheid
 • Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de integratie van de Jeugdige in de samenleving.
 • Begeleiding bij het behalen van de startkwalificatie, bij verdere opleiding/arbeidsparticipatie/zinvolle dag invulling.
 • Maken van een perspectiefplan 18+ als de jeugdige bijna 18 wordt.
 • De hulp is 24 uur per dag beschikbaar. Deels fysiek en deels telefonisch/digitaal.
 • De fysieke aanwezigheid van een gekwalificeerde medewerker is beschikbaar binnen 30 minuten.
 • De fysieke inzet is gemiddeld 6 uur per week per jeugdige voor kamertraining en gemiddeld 11 uur per week voor fasehuis.