Jeugdhulp
14-06-2023
Doelgroepdefinitie Segment 1 aangescherpt

Hulp uit Segment 1 is voor jeugdigen en de gezinnen met een ernstige meervoudige complexe problematiek. Er is intensieve jeugdhulp nodig is en vaak coördinatie over verschillende leefdomeinen .

Bij de overweging om te verwijzen naar Crossroads (Segment 1) of naar een andere gecontracteerde aanbieder (Segment 3 en 4) speelt de financiële component ook een belangrijke rol. Voor het maken van deze financiële afweging zijn vuistregels opgesteld.  Dit zijn de vuistregels:

 1. De behoefte aan jeugdhulp is in totaal het volgende aantal uren/dagdelen (zowel de twee vormen van jeugdhulp tegelijk als na elkaar):
  • Begeleiding van ongeveer 300 uren (indirecte en directe cliëntgebonden tijd) / dagdelen begeleiding, of;
  • Behandeling van ongeveer 230 uren (indirecte en directe cliëntgebonden tijd).
 2. Is er sprake van een combinatie van behandeling én begeleiding? Dan maakt de verwijzer een inschatting op basis van de verhouding van de verwachte inzet. Let op: de vuistregels zijn bedoeld als inschatting.
 3. Er wordt bij deze inschatting altijd op cliëntniveau gekeken naar de uren/dagdelen jeugdhulp die benodigd zijn. Daarin worden geen uren/dagdelen jeugdhulp van ander gezinsleden meegenomen.
 4. Schat je in dat de totale hulpvraag de 300 uren/dagdelen Begeleiding of 230 uren Behandeling overstijgt? Meld dan altijd de casus aan bij Crossroads.
 5. Wordt ingeschat, dat jeugdhulp uit Segment 3 en/of Segment 4 passend is? Maar liggen de te verwachte in te zetten uren/dagdelen tegen de genoemde vuistregel aan? Dan is het belangrijk, dat de verwijzer er vrij zeker van is, dat er geen aanvullende beschikking nodig is. Is die inschatting moeilijk te maken? Overleg dan even met Crossroads.
 6. De vuistregels zijn opgesteld voor ambulante jeugdhulp. Voor Jeugdzorg+, LTA, MST en dagbehandeling zijn geen vuistregels meegegeven. Dit komt doordat dit normaal gesproken complexe trajecten zijn die, wat betreft het totaalbedrag, altijd vallen in het taakgerichte budget van Segment 1.

Er gelden nog wel bijzondere situaties:

 • Als er jeugdhulp uit Segment 2 t/m 4 loopt en de hulpvraag hoog specialistisch wordt, dan treedt de jeugdhulpaanbieder in overleg met de Toegang of GI. De verwijzer zet dan de casus door naar Crossroads (Segment 1). De toewijzing die op dat moment nog loopt, wordt dan afgesloten.
 • Hebben meerdere jeugdigen uit één gezin behoefte aan jeugdhulp en wordt binnen het gezin vanuit meerdere segmenten jeugdhulp ingezet? Dan wordt ook een coördinator op gezinsniveau aangesteld. Als minimaal één van de jeugdigen jeugdhulp uit Segment 1 ontvangt, wordt de coördinatie door Crossroads opgepakt.
 • Melden meerdere jeugdigen uit één gezin zich tegelijkertijd met een jeugdhulpvraag en de verwijzer heeft de indruk dat Crossroads en de deelnemers van Crossroads de geschikte aanbieders zijn (dus bijvoorbeeld één jeugdige gaat naar Crossroads en een andere jeugdige gaat naar Sterk Huis)?  Dan kunnen al deze jeugdigen in één keer worden aangemeld bij Crossroads. De aanmelding bij Crossroads verloopt via de reguliere aanmeldroute van Segment 1. Geef in de aanmelding dan aan, dat het gaat om meerdere jeugdigen uit één gezin en in welk segment de jeugdhulpvraag van de jeugdige valt.