Wmo 2024

Hier vind je alle Wmo-zorg die gecontracteerd is door de regio Hart van Brabant.

  • Voor Wmo begeleiding werken 10 van de 11 gemeenten samen.
  • Voor Beschermd Wonen werken alle 11 gemeenten samen.

Er zijn nog maar drie producten en drie productcodes. Die vind je onder de knoppen hiernaast.  Hulp bij het huishouden heeft iedere gemeente zelfstandig ingekocht.

Dit zijn de codes:

02T01 = Begeleiding
15T01 = Beschermd Wonen zonder huisvesting
15T02 = Beschermd Wonen met huisvesting