Aanbod GGZ Begeleiding

Actieve filters:

Wachttijd

Gebied

Expertise

Younik
Younik is een samenwerkingsverband tussen Rebus en Jeske Baeten PMKT.
YAM
YAM staat voor You and me. YAM is een samenwerkingsverband tussen: Stichting de AS, Self doen wat werkt, Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot en Kindertherapie praktijk Tilburg. YAM biedt gedurende het hulpverleningstraject een vraag- en systeemgericht zorgaanbod.
AACtZ, Autisme en adhd Centrum ’t Zonneke
Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.
Amare Zorgcoaching B.V
Asendo
Asendo biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
BuroJIJ
JIJ werkt persoonlijk & dichtbij. In 2014 werd BuroJIJ opgericht door onze praktijkeigenaren Bram en Willem-Jan. De praktijk groeide in vijf jaar uit van klein bureau voor huiswerkbegeleiding tot een volwaardige praktijk voor de psychologische en orthopedagogische behandelingen van kinderen en jongeren. JIJ Kind & Jeugd is er voor kleine vragen en voor grote problemen. De behandelaren van JIJ Kind & Jeugd bieden behandeling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer twee tot en met zeventien jaar oud. Sommige behandelingen zijn na een paar behandelsessies klaar, terwijl onze psychotraumabehandelingen voor complexe problematiek vaak enkele maanden tot zelfs anderhalf jaar duren. JIJ biedt maatwerk, want JIJ staat centraal. Daarnaast is BuroJIJ gespecialiseerd in genderzorg bij kinderen en jeugdigen.
Impegno Jeugd & Gezin
Impegno jeugd en gezin biedt individuele begeleiding, diagnostisch onderzoek, individuele behandeling en gezinsondersteuning.
ikXs-zorg
ikXS is een samenwerkingsverband van: - De Gezinsmanager www.degezinsmanager.nl - Parnassia Youz, www.youz.nl - RioZorg www.riozorg.nl - Tatoran. www.tatoran.nl Voor aanbod en actuele wachttijden van deze zorgaanbieders verwijzen we u naar hun eigen website. De genoemde wachttijden op de wegwijzer kunnen helaas niet per zorgaanbieder weergegeven worden.
KindVerbindt
KindVerbindt biedt specialistische GGZ, behandeling en begeleiding, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychosociale therapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, verlies en rouw, trauma en hechtingsproblematieken, complexe scheidingen, jeugd en opvoedhulp. In de gebieden / gemeenten 2, 3 en 4 werken wij in samenwerking met partner Stichting Inzet voor Zorg.
Koekkoek Psychologie en Therapie
Koekkoek & Co is een praktijk in Dongen voor Basis GGZ voor volwassenen en GGZ Jeugdhulp, en bestaat sinds 2009. Aanvullend op reguliere behandelingen onderscheiden wij ons door de inzet van ervaringsgerichte therapie met paarden. Dit maakt dat cliënten en verwijzers bewust voor onze praktijk kiezen. We hebben een breed systemisch en oplossingsgericht behandelaanbod voor jeugd en volwassenen, zowel individueel als in diverse groepstrainingen. We zien cliënten met enkelvoudige problematiek tot complexe gezinscasussen, waarbij we samen kunnen werken met een kinderpsychiater. Tevens is er een oudercursus gericht op gezinscommunicatie.