Aanbod Jeugd- en opvoedhulp (JOH)

Actieve filters:

Wachttijd

Gebied

Expertise

Younik
Younik is een samenwerkingsverband tussen Rebus en Jeske Baeten PMKT.
YAM
YAM staat voor You and me. YAM is een samenwerkingsverband tussen: Stichting de AS, Self doen wat werkt, Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot en Kindertherapie praktijk Tilburg. YAM biedt gedurende het hulpverleningstraject een vraag- en systeemgericht zorgaanbod.
AACtZ, Autisme en adhd Centrum ’t Zonneke
Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.
Amare Zorgcoaching B.V
Asendo
Asendo biedt diagnostiek, behandeling, vaktherapie en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
Familysupporters B.V.
Bij ons kan je terecht voor praktische hulp, advies en behandeling bij psychische problemen. Wij zijn er voor jongeren, gezinnen én ouderen. Zelf kiezen voor je zorg. Doen wat werkt.
Impegno Jeugd & Gezin
Impegno jeugd en gezin biedt individuele begeleiding, diagnostisch onderzoek, individuele behandeling en gezinsondersteuning.
ikXs-zorg
ikXS is een samenwerkingsverband van: - De Gezinsmanager www.degezinsmanager.nl - Parnassia Youz, www.youz.nl - RioZorg www.riozorg.nl - Tatoran. www.tatoran.nl Voor aanbod en actuele wachttijden van deze zorgaanbieders verwijzen we u naar hun eigen website. De genoemde wachttijden op de wegwijzer kunnen helaas niet per zorgaanbieder weergegeven worden.
Jan Arends B.V.
Jan Arends biedt vanuit de Jeugdwet begeleiding aan jeugdigen tussen 0 en 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar, en hun opvoeders. Het gaat hierbij om jeugdigen en/of hun opvoeders met uiteenlopende hulpvragen.
KindVerbindt
KindVerbindt biedt specialistische GGZ, behandeling en begeleiding, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychosociale therapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, verlies en rouw, trauma en hechtingsproblematieken, complexe scheidingen, jeugd en opvoedhulp. In de gebieden / gemeenten 2, 3 en 4 werken wij in samenwerking met partner Stichting Inzet voor Zorg.