Aanbod Vaktherapie

Actieve filters:

Wachttijd

Gebied

Expertise

Younik
Younik is een samenwerkingsverband tussen Rebus en Jeske Baeten PMKT.
YAM
YAM staat voor You and me. YAM is een samenwerkingsverband tussen: Stichting de AS, Self doen wat werkt, Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot en Kindertherapie praktijk Tilburg. YAM biedt gedurende het hulpverleningstraject een vraag- en systeemgericht zorgaanbod.
Amacura B.V.
AmaCura is een instelling voor specialistische GGZ voor kinderen en jeugdigen (4-18 jaar). Wij hebben een brede expertise op het gebied ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autisme) en angst- en depressieve klachten. Ook hebben we veel ervaring in onderzoek en behandeling bij identiteitsproblemen, zoals een negatief zelfbeeld en bij trauma-gerelateerde klachten.
Asendo
Asendo biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
BuroJIJ B.V.
JIJ werkt persoonlijk & dichtbij. In 2014 werd BuroJIJ opgericht door onze praktijkeigenaren Bram en Willem-Jan. De praktijk groeide in vijf jaar uit van klein bureau voor huiswerkbegeleiding tot een volwaardige praktijk voor de psychologische en orthopedagogische behandelingen van kinderen en jongeren. JIJ Kind & Jeugd is er voor kleine vragen en voor grote problemen. De behandelaren van JIJ Kind & Jeugd bieden behandeling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer twee tot en met zeventien jaar oud. Sommige behandelingen zijn na een paar behandelsessies klaar, terwijl onze psychotraumabehandelingen voor complexe problematiek vaak enkele maanden tot zelfs anderhalf jaar duren. JIJ biedt maatwerk, want JIJ staat centraal. Daarnaast is BuroJIJ gespecialiseerd in genderzorg bij kinderen en jeugdigen.
ikXs-zorg
ikXS is een samenwerkingsverband van: - De Gezinsmanager www.degezinsmanager.nl - Parnassia Youz, www.youz.nl - RioZorg www.riozorg.nl - Tatoran. www.tatoran.nl Voor aanbod en actuele wachttijden van deze zorgaanbieders verwijzen we u naar hun eigen website. De genoemde wachttijden op de wegwijzer kunnen helaas niet per zorgaanbieder weergegeven worden.
Jeske Baeten PMKT
Jeske Baeten PMKT is een kleinschalige praktijk met vestigingen in Goirle en Berkel-Enschot, waarin diverse vaktherapeuten werkzaam zijn. De praktijk werkt nauw samen met Younik, samenwerkingsverband voor multidisciplinaire kind- en jeugdzorg en ouderbegeleiding.
KindVerbindt
KindVerbindt biedt specialistische GGZ, behandeling en begeleiding, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychosociale therapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, verlies en rouw, trauma en hechtingsproblematieken, complexe scheidingen, jeugd en opvoedhulp. In de gebieden / gemeenten 2, 3 en 4 werken wij in samenwerking met partner Stichting Inzet voor Zorg.
Praktijk MOEV
MOEV biedt beweging, systeem- en ervaringsgerichte behandeling. MOEV biedt behandelvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van bewegings- en/of ervaringsgerichte vormen waarbij spel en bewegen centraal staan. Binnen deze vormen behandelen wij jeugdigen en hun gezinnen die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. MOEV heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.
Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot
Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot is gehuisvest in gezondheidscentrum Koningsoord. Sinds het voorjaar van 2019 zijn we ook gehuisvest in gezondheidscentrum Molenstaete te Waalwijk.