Aanbod Dagbegeleiding A

Actieve filters:

Wachttijd

Amare Zorgcoaching B.V
AMO actieve opvang
AMO actieve opvang is een zorginstelling in de regio Tilburg / Breda die begeleiding biedt aan kinderen en (jong) volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in leeftijd van 4 tot 25 jaar. De organisatie is in 2008 gestart.
Asendo
Asendo biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
Pro6
Pro6 biedt ambulante begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.
Siza
Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte.
Stichting Buitengewoon Leren & Werken – Prins Heerlijk
Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (16-27) met ernstige leerproblemen.
Stichting Inzet voor Zorg
Doordat Stichting inzet voor Zorg als hoofdaannemer een samenwerkingsverband heeft met veel andere zorgaanbieders, zijn we in staat om in regio Hart van Brabant voor alle deelproducten een passend en integraal aanbod van begeleiding en behandeling aan te bieden. Meer informatie over de zorgaanbieders met wie wij een samenwerkingsverband hebben, kunt u vinden op onze website: https://onderaannemers.stichtinginzetvoorzorg.nl/
Stichting Prisma
Welkom bij Prisma Normaal leven. Dat is wat jij wilt. Wonen, werken en je vrije tijd indelen op jouw manier. Door jouw beperking heb je hier soms wat extra hulp bij nodig. Die biedt Prisma. Wij leren je graag kennen. We kijken naar je wensen en mogelijkheden. Wat kun je al en wat vind je nog moeilijk? Samen bekijken we welke begeleiding bij jou past.
Stichting Ruud’s Rugzak
Onze beroepskrachten en vrijwilligers staan elke dag klaar om het beste uit zichzelf en de ander te halen. Uniek is onze kleinschalige werkwijze en de mogelijkheid om maatwerk te leveren, met name binnen de jeugdhulp. Ons uiteindelijke doel is om iedereen mee te laten doen in onze samenleving met respect, passie, creativiteit, innovatie en kracht. Voor mensen met een lichte beperking of voor wie het even wat lastig is. Ruud’s Rugzak, zorgt dat jij mee kunt doen! is een stichting met ideële doelstelling; een sociale en maatschappelijk verantwoorde onderneming die als erkend leerbedrijf motoren en andere tweewielers demonteert en onderhoudt op onze werkplaatsen in Goirle, Nijmegen, Breda en Waalwijk. Daarnaast werken we samen met onze partners op de speciale projecten van Havep, Klimbos, Klooster Nieuwkerk, verschillende tennisbanen, honkbalveld, Brehees manage. Kom eens kennismaken
Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid
Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan. SZZ biedt arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, begeleiding, logeren (respijtzorg), opvang bij schooluitval, kleinschalig wonen.