Aanbod Segment 3

AACtZ, Autisme en adhd Centrum ’t Zonneke
Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.
Amare Zorgcoaching B.V
AMO actieve opvang
AMO actieve opvang is een zorginstelling in de regio Tilburg / Breda die begeleiding biedt aan kinderen en (jong) volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in leeftijd van 4 tot 25 jaar. De organisatie is in 2008 gestart.
Asendo
Asendo biedt diagnostiek, behandeling, vaktherapie en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.
Levéo Groep. B.V.
De Levéo Groep, bestaande uit De OpgroeiPraktijk en CareHouse, biedt behandeling en ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen met psychosociale-, gedrags-, emotieregulatie- en ontwikkelingsproblemen, zoals Autisme, AD(H)D en LVB.
Pro6
Pro6 biedt ambulante begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.
Siza
Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte.
Stichting Buitengewoon Leren & Werken – Prins Heerlijk
Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (16-27) met ernstige leerproblemen.
Stichting Inzet voor Zorg
Doordat Stichting inzet voor Zorg als hoofdaannemer een samenwerkingsverband heeft met veel andere zorgaanbieders, zijn we in staat om in regio Hart van Brabant voor alle deelproducten een passend en integraal aanbod van begeleiding en behandeling aan te bieden. Meer informatie over de zorgaanbieders met wie wij een samenwerkingsverband hebben, kunt u vinden op onze website: https://onderaannemers.stichtinginzetvoorzorg.nl/